ติดต่อสอบถาม

วันที่เผยแพร่ : 26/10/2016 | เผยแพร่โดย : adminfid

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

 -----------------------

 

สถานที่ตั้ง

 • 75/6 ชั้น 4 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 

  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  10400 

  โทรศัพท์  02 354-1587  02 202-4510 โทรสาร 0 2354-1580

 • อีเมล์ fid_foundation@yahoo.co.th

 • ผู้จัดการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

  โทร. 02 202-4469

  โทรสาร 02 354-1580

 • ฝ่ายบริหาร

  โทร. 02 354-1587 , 02-202-4510

  โทรสาร 02 354-1580

 • ฝ่ายตรวจสอบ

  โทร. 02 354-1587 , 02-202-4510

  โทรสาร 02 354-1580

 

ติดต่อสอบถาม

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ